Dni otwarte Koha

27-28 października 2015 roku w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyły się warsztaty i pokazy dotyczące otwartego oprogramowania bibliotecznego Koha. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze, informatycy oraz dyrektorzy instytucji bibliotecznych z całej Polski. Celem była zarówno prezentacja systemu Koha, jego modułów, funkcjonalności, zdolności do współpracy z urządzeniami peryferyjnymi stosowanymi w praktyce bibliotekarskiej, jak i umożliwienie bibliotekarzom pracy w systemie oraz konsultowania poszczególnych rozwiązań. Wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem dzielili się pracownicy bibliotek Krakowskiej Akademii oraz Politechniki Krakowskiej.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter warsztatowy. Goście wzięli czynny udział w obsłudze procesów bibliotecznych, zadawali pytania, rozpoznawali i oceniali przydatność systemu Koha w obsłudze rodzimych bibliotek.

W drugim dniu zaprezentowano system Koha w wersji zaimplementowanej w bibliotekach Krakowskiej Akademii i Politechniki Krakowskiej. System mogły poznać i oceniać osoby zarządzające bibliotekami. Dyrektorzy oraz kierownicy uczestniczyli też w spotkaniu zorganizowanym w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z inicjatywy Dyrektora Instytutu, dra hab. Remigiusza Sapy, odbyła się prezentacja założeń organizacji i funkcjonowania powstającego Centrum Kompetencji Koha. Uzupełnieniem prezentacji była dyskusja na temat współpracy konsorcjantów z Centrum Kompetencji.

„Dni otwarte Koha” to kolejne, po III Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych, wydarzenie wynikające z rosnącej popularności systemu Koha. Liczne pytania dyrektorów bibliotek dotyczące wymagań sprzętowych, zaangażowania personelu, czasu i kosztów niezbędnych do implementacji Koha, dały asumpt do organizacji następnego spotkania dedykowanego upowszechnieniu wiedzy i doświadczeń pochodzących z projektu „Przystosowanie i implementacja otwartego zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha w krakowskich instytucjach bibliotecznych” realizowanego w latach 2013-2015 przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Politechnikę Krakowską.