Cel Konsorcjum

Realizacja zadań związanych z przystosowaniem, wdrożeniem oraz rozwojem systemu bibliotecznego Koha w instytucjach wchodzących w skład Konsorcjum.