Działania Konsorcjum

Współpraca partnerów Konsorcjum dotyczyć będzie wymiany wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnej implementacji i obsługi systemu Koha oraz wspólnego aplikowania o fundusze krajowe i europejskie na rzecz rozwoju infrastrukturalnego instytucji uczestniczących w Konsorcjum. W ramach uczestnictwa w Konsorcjum realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu doradztwa, przystosowania i wdrażania systemu, organizacji specjalistycznych szkoleń z obsługi otwartego zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha zgodnie z potrzebami partnerów Konsorcjum.


List intencyjny dotyczący utworzenia Konsorcjum Koha
Kraków, maj 2015