Instytucje Koha

Instytucje, które podpisały list intencyjny:
1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
2. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
3. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
4. Kolegium Filozoficzno-Teologiczne oo. Dominikanów w Krakowie
5. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
6. PAN Biblioteka Kórnicka
7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
8. Politechnika Opolska
9. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
10. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
11. Wyższe Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego