Partnerzy

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum NUKAT

Konsorcjum Koha, INiB UJ i Centrum NUKAT planują zawiązanie współpracy na rzecz opracowania i dostarczenia kompleksowej usługi eksperckiej polskim instytucjom bibliotecznym zainteresowanym implementacją i rozwojem zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha.

Wysiłki partnerów będą skupione wokół ukonstytuowania Centrum Kompetencji Zawodowych.

CKZ oferować będzie doradztwo przedwdrożeniowe, praktyczne i merytoryczne wsparcie przy implementacji, a także szeroki wachlarz szkoleń, między innymi z katalogowania w formacie MARC21, z obsługi systemu Koha oraz specjalistycznych dedykowanych bibliotekarzom systemowym i administratorom systemu.

Klienci CKZ będą mieli również możliwość skorzystania ze stałego serwisu powdrożeniowego.

Reklamy